biuro@infofinder.pl

+48 32 205 54 53

Cyberfizyczny,
zintegrowany system logistyki artykułów medycznych na blok operacyjny.
SLS (ang. Surgical Logistic System)

Projekt realizowany przez:

Projekt realizowany przy współpracy:

Dofinansowanie projektu ze środków UE:

Cel projektu:

2 751 197,34 zł

Celem projektu jest opracowanie systemu do zarządzania artykułami medycznymi
na bloku operacyjnym dla poprawy bezpieczeństwa pacjenta i podwyższenia efektywności procesowej.

+48 32 205 54 53