biuro@infofinder.pl

+48 32 205 54 53

Indywidualne podejście

 

Firma Infofinder powstała w 2011 roku. Od początku skupia się na tworzeniu rozwiązań potrzebnych do zarządzania ryzykiem w szpitalu, automatyzacją procesów oraz wdrażaniem systemów logistyki szpitalnej. Firma działa w oparciu o polską i europejską technologię inżynierską, informatyczną i logistyczną.

 

Zajmujemy się tworzeniem systemów optymalizujących procesy zachodzące w jednostkach służby zdrowia w takich obszarach jak:

  • gospodarka lekowa
  • gospodarka materiałowa
  • gospodarka energetyczna
  • systemy zmniejszające ryzyko powstawania zakażeń wewnątrzszpitalnych

 

Wspieramy polskich przedstawicieli ochrony zdrowia w zakresie wdrażania standardów zarządzania procesami logistyki szpitalnej ułatwiając pracę personelu placówek medycznych oraz zwiększając bezpieczeństwo pacjentów.

Przyszłość to my

 

HLS (Hospital Logistics System) to dynamiczne połączenie logistyki ekonomicznej i logistyki społecznej:

  • wyższego poziomu bezpieczeństwa pacjenta,
  • jednoczesna racjonalizacja wybranych procesów szpitalnych.

 

Bezpieczeństwo i wysoki poziom obsługi pacjenta jest podstawowym celem działania szpitala i wpisuje się w nurt logistyki społecznej, dzięki zastosowaniu sprawdzonych w innych branżach rozwiązań (GS1, EDI, ADC) i nowoczesnych technologii (czytniki kodów paskowych, drukarki kodów, mobilne kolektory danych) możliwe stało się osiągnięcie daleko idących korzyści finansowych, a tym samym integracja celu społecznego z celem gospodarczym / biznesowym.

InfoFinder - trochę informacji o nas

+48 32 205 54 53