biuro@infofinder.pl

+48 32 205 54 53

mierzalne efekty wdrożenia kompleksowej logistyki szpitalnej

InfoFinder

Spełnienie aktualnych wymagań prawnych w zakresie prawa farmaceutycznego, praw pacjenta oraz informatyzacji procesów medycznych.

1

Zwiększenie wiarygodności i dokładności danych wprowadzanych do systemów informatycznych.

2

Skrócenie czasu wykonywania operacji rejestracyjnych, magazynowych i dystrybucyjnych.

3

Zautomatyzowanie wykonywanych czynności

magazynowych i transportowych.

4

Zapewnienie pełnej kontroli nad przepływem towarów dzięki identyfikacji komputerowej każdej partii towarów.

5

Pełna i aktualna informacja o lokalizacji wszystkich pozycji poszczególnych asortymentów towarów.

6

Zmniejszenie poziomu kradzieży produktów

w całym systemie

14

Szybkie i łatwe procesy inwentaryzacyjne, szczególnie ważne przy dużej rotacji personelu

15

Łatwe księgowanie kosztów jednostkowych zużyć w procesach medycznych,

z możliwością rejestracji kosztu „na pacjenta” w czasie rzeczywistym

16

15% – 30% oszczędności finansowych w obszarze gospodarki lekami i procesami logistycznymi, w porównaniu do tradycyjnych systemów magazynowania i transportu, opartych na dokumentacji papierowej

17

Łatwe i przejrzyste planowanie

i zarządzanie zapasami.

7

Likwidacja papierowych dokumentów związanych z obiegiem informacji i towarów

8

Ograniczenie czynności związanych z weryfikacją papierowych dokumentów w magazynach

9

Bieżąca kontrola przebiegu procesów na magazynach i w transporcie szpitalnym

10

Automatyczna kontrola terminów przydatności

poszczególnych produktów.

12

Eliminacja większości błędów ludzkich

w obszarze identyfikacji ilościowej i jakościowej

13

+48 32 205 54 53